Internationella ukuleledagen, världsukuleledagen och ….

Varje dag är en ukuleledag.

Idag, den 2 februari, är det “World Ukulele Day”. “World Play Your Ukulele Day” eller “International Play Your Ukulele Day” kallas den också här och var på nätet. När den firades första gången 2011 hade man åtminstone sedan 2007 redan firat “Internationella ukuleledagen” den 23 augusti.

Förmodligen kände inte initiativtagarna till Världsukuleledagen till den Internationella ukuleledagen. Eller så tyckte de att det behövdes fler internationella märkesdatum för ukulelen. Datumet den 2 februari verkar vara helt godtyckligt valt. Den internationella ukuleledagens datum den 23 augusti har däremot sin förklaring. Det var den dagen 1879 som skeppet Ravenscrag anlände till Honolulu från Madeira med bland annat de snickare som skulle bli de första att bygga ukuleler.

Som om det inte räckte med en internationell ukuleledag och en världsukuleledag har man (vilka det nu kan vara) i USA utsett den 2 maj till “National Ukulele Day” eller “National Play Your Ukulele Day”.

Lite förvirrande kan man tycka. Men det är väl lika bra att göra som vi alltid gjort: Spela ukulele varje dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *