Världens blötaste ukuleleorkester

stadionpublikUkulelespelen 2016 ägde rum den 3 september. Fina artistuppträdanden och fin stämning på stadion. Men något världsrekord blev det inte. Möjligen skulle rekordorkestern på Stadion kunna göra anspråk på att vara världens blötaste ukuleleorkester. Stadionrekord kan den också gör anspråk på, liksom faktiskt på att vara Stockholms största ukuleleorkester. Större än världsrekordorkestern på Långholmen 2007.

Klockan 16 började rekordförsöket. När orkestern kom till rekordlåtens andra vers började det regna. Sen öppnade sig himlens portar på vid gavel. Ösregnet var ett faktum. Men en stor del av ukulisterna trotsade de dåliga förutsättningarna och spelade vidare. Sammanlagt 574 personer spelade i orkestern.

Ukulele Uff

Ukulele Uff

Men festivalen var inte bara rekordförsök. Det var också en rad artistuppträdanden. Ukulele Uff, (Chris Hough) från LIverpool, Hawaiian Novelty Duo, Östen med resten, Ukulelemannen uppbackad av det eminenta storbandet Air Mail Big Band för att nämna några.

Östenmedresten

Östen med resten

Hawaiiannoveltyduo

Hawaiian Novelty Duo

Ukulelemannenostorbandet

Ukulelemannen och Air Mail Big Band

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *